Welcome edit Rrjedha

KLUBI I ARTISTEVE DHE GAZETAREVE 'RRJEDHA' ARTISTS AND JOURNALISTS CLUB ' Edicioni:  Krijimtaria letrare e Nijazi Ramadanit Monografia  Shtegtim ne histori - I - Poblicistika, letrat  Argetuese Krijimtaria = NIJAZI RAMADANi ~ PROFILI SHUME DIMENZIONAL Hulumtime, shenime  RrjedhaPress  Faqja e parë (Ballina) Photo - Galeria- Foto artet pamore, skenike, letrare, muzikore Galeria Rrjedha Revista  RRJEDHA Rrjedhapress Rrjedha Piktura- publikimet e SHB Rrjedha Ballina  RRJEDHA  Fotografia Libri Personalitete Spektri-thjerëza~ Personazh i lirisë Favorite Links

Klubi artistëve dhe shkrimtarëve "Rrjedha" Gjilan

Vizitor të nderuar.
 • Fillimisht ju falenderoj për vizitën tuaj që po i bëni faqes sime përdoruese Koka11 dhe kontributet tuaj në diskutimet dhe vërejtjet në përsosjen e më tutjeshme. Shihni artikujt dhe kategorit në të cilat kam redaktuar dhe krijuar. Në qoft se keni ndonje vërejtje, lirisht më vëni në kujtesë...Për pos ndonjë udhëzimi ose ndreqje teknike, ju lutem të mos e ndryshoni këtë faqe pa pëlqimn tonë.Nëse ndonjë nga punimet e mia ose në ndonjë ndërhyrje evidente materiali që kam prezentuar unë është punë e juaja dhe jeni kundër paraqitjes në Wikipedia ose kundër paraqitjes së atij materiali nga ana ime (sepse doni që ndokush tjetër të e paraqesë) atëherë më lajmëroni për këtë parregullsi.Përshëndetje:Koka11~Nijazi Ramadani

Guest of honor.

 • In start thank you for your visit to my website is user Koka11 you and your contributions to discussions and remarks on the perfection of ... See articles and categories in which I edited and created. If you have any comments, feel free to apply the agreed more than a memory ... For guidance or technical corrections, please do not modify this site without our consent.
If any of my works or in any obvious interference material I have presented is your work and appearances are against Wikipedia or against presentation of that material on my part (because you want someone else to the present) then tell me about it irregularities. Greetings:Koka11

Shpalosje

Rrjedha vepron edhe si Shtëpi Botuese me seli në Gjilan, Kosovë e cila funksionon në kuadër të Klubi i Artistëve, Shkrimtarëve dhe GazetarëveRrjedha me seli në Gjilan.

Përmbajtja

Titujt e botuar në SHB Rrjedha

Botimet

Libri në procesin e botimit e të shtypit, ku në këto produkte përfshihen: almanakë, vjetarë, katalogë,albume filatelie, albume për ngjyrosje, albume me figura për fëmijë, repertorë me informacione numerike, repertorë alfabetikë, broshura muzikë e kënge, fletore pune muzike për detyra, si dhe botime të tjera që janë si libra me disqe, shirita magnetikë, kaseta, filma ose diapozitivë, me kushtin e dyfishtë*[1]

botues Rrjedha

Shtëpia botuese Rrjedha është edicion i Klubit të Artistëve, shkrimtarëve dhe gazetarëve "Rrjedha" në Gjilan. Editon Këshilli botues: Nijazi Ramadani,shkrimtar, publicist,Biser Mehmeti, shkrimtar, Nuhi Ismajli, studius letrar, gjuhëtar. Edicioni për fëmijë dhe të rinj editohet nga Avdush Canaj,shkrimtar, si dhe në seksione dhe biblioteka tjera. Rrjedha si edicion i pavarur, mjet arkivorë, informativ dhe kulturorë. Dhe nuk i përket asnjë spektri politike, por nuk është as apolitike, as (jo)fetare apo ndonjë pro(ant)grupi tjetër etnik. As nuk financohet nga askush tjetër pos nga ekipi i pavarur Rrjedha.

Info~historiku

SH.B. Rrjedha|Klubit të Artistëve, Shkrimtarëve dhe Gazetarëve ka faqen elektronike botuese: Rrjedha me botimet e veta sjell materiale ekskluzive krijime dhe të huazuara apo të përkthyera nga mediumet më të ndryshme të botës, si dhe ka për qëllim krijimin e një transverzale për qasjen dhe integrimen e shqiptarëve dhe të tjerëve ne sferat e zhvillimeve shkencore historike-aktuale me dëshmitë, faktet dhe zhvillimet më të rëndësishme globale dhe mbarë shqiptare. SHB "Rrjedha"( Shtëpia botuese, "Rrjedha"), po ecën mbarë nga fillimi i vitit 2000, kur është "datëlindja e saj e dytë" apo “ringjallja e saj" e rifillimit të punës së saj. Botohen vepra nga më të ndryshme. Shtëpia botuese "Rrjedha" ka botuar të përkohshmja mujore "Ushtima e Maleve" në vitin 2001/2002, ku e ka pasqyruar edhe zhvillimet aktuale, politike, kulturore, historike të cilat patën përfshirë rajonin si Kosovë Juglindore. Në këtë gazetë është botuar gjithçka drejt për së drejti dhe nga dorëshkrime. Kjo gazetë është mbajtur me punë, përkushtim dhe seriozitet. Dalja e asaj mujoreje ka pasur lexuesit e shtresave të ndryshme.

Lidhje të jashtme

Notifying Visitors of Site Enhancements

Nijazi Ramadani lindi në vitin 1964KokajGjilanit (Kosovës), ku i kreu mësimet e para (fillore) dhe shkollën e mesme dhe atë të lartë universitar (Matematikë),Universiteti i Prishtinës në Gjilan dhe Prishtinë, që ishte një bazë e mirë për të përvijuar krijimtarinë e nisur që nga bankat e shkollës fillore dhe për një integrim në arte. Krijimtarinë fillestare për fëmijë dhe të rritur ka filluar ta publikojë në periodikun letrar në fund vitet e shtatëdhjeta dhe tetëdhjetës, kur edhe anatemohet nga jeta publike pas rreshtimit politik në Lëvizjen Kombëtare të atyre viteve dhe pikërisht për këtë burgoset në 25 korrik të vitit 1981. Merret me shkrime letrare, publicistike, kulturore dhe politike të cilat i boton herë pas here në të përditshmet dhe periodikun shqiptar.

Shkrimet mund t'i gjenden edhe të botuara në të përditshmën “Rilindja”, pastaj në revistën letrare e periodike “Jeta e Re”, "Pionieri"' GEPi, Flaka të Shkupit, "Haemus", Bukuresht, Gazeta Athina, Athinë, Gazeta Shkodra si dhe “Shkëndija”, “Revista Paqja”, të Prishtinës, por edhe në gazetat shqiptare “Shekulli” të Tiranës dhe “Koha jonë”. Ramadani më pas vazhdoi me paraqitjet në gazetën “Bujku”,"Euro-Rilindja,Tiranë,“Koha ditore”, “Zëri”, “Bota e Re”, "Fokus", “Epoka e re”,ku punoi pas vitit 2000, dhe botoi varg shkrimesh në të përditshmet: "Express", "Infopress" “Kosova sot”, “Iliria post”, "Pavarësia News" "Lajm" të Prishtinës, Agjensia e lajmeve "[[Kosovapress]. Gjatë punës së tij u muar me të gjitha zhanret e shkrimeve gazetareske, duke përfshirë editorialin, komentin, replikën, reportazhin, përshkrimin, skicën, fejtonin etj. Gjatë punës së tij në mediat elektrinike dhe të shkruara ishte redaktor përgjegjës te e përkoshmja "Ushtima e maleve", dhe në redaksitë në cilat punoi, ku përvç punës në gazetari, botoi artikuj të ndryshëm dhe shkrim letrare dhe publicistike. Punon mësimdhënës në shkollën "Mulla Idriz Gjilani", të Gjilanit, koordinator i artistëve, krijuesve, gazetarëve “Rrjedha”, udhëheq edicionin “Rrjedha”, ku botoi një varg veprash, dhe editoi revistën "Ushtima e maleve", është anëtar te Shoqata e shkrimtarëve të Kosovës. Jeton e krijon në Gjilan.

 

Përmbajtja

Veprat

Libra të botuar

 • Dhe shkronjë arbri-( përmbledhje me poezi), "Jeta e RePrishtinë, 1995,
 • Kosova dhe vetëvendosja, "SH.B. Rrjedha"(Ushtima), Gjilan, 1998, trajtesë historike dokumentare dhe politike:
 • Një qasje në teatër, SH.B. Rrjedha, 2004, Gjilan
 • Vrojtime artistike, vështrime letrare, SH.B. Rrjedha, Gjilan, 2006.
 • Qasje tjetër për skenën, 2006 ”SH.B. Rrjedha" Gjilan
 • Imazhe kohe, poezi:1978-2008, SH.B. Rrjedha, Gjilan, 2008
 • Imazhi i ngrirë, (roman)i marrë për botim në konkursin letrar 2006 nga SH.B. Buzuku, bot. SHB "Rrjedha",Gjilan, 2012.
 • | "Vështrime letrare",(përmbledhje shkrimesh të botuara nëpër revista dhe të përditshmet shqipe) bot. "Rrjedha", 2012
 • | Drama "Imazhi i gjallë"(marrë në Konkursin "Katarina Josipi" pë reportuarin e vitit 2011, nga Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë, 2011
 • Çmimi letrar: Vendi i dytë në poezi" Libri shoku më i mirë", i ndarë me rastin e ditës së çlirimit të Gjilanit, 1978, komplet libra e stilograf nga Biblioteka "Amë" Gjilan.Bibliografia e botimeve: Nijazi Ramadani: 1978/2008
 • Fitues i Çmimit Kadmus: Klubi i shkrimarëve "Drita", revista Pelegrin, Athinë 2006, ia ndau çmimin për tregim vendi i tretë, si dhe për kritikë letrare, çmimi i parë.

Shkrime të botuara në media

 • "Pionieri", nr.3, cikël me poezi, mars, 1978, Prishtinë
 • "Rilindja për fëmijë", poezi"Lirisë", si dhe të përcjellur me portretin të autorit,",Krijues i ri-nxënësi udhëtar shembullor'",7.shtator.1978, Prishtinë.
 • "Flaka e vëllazërimit/Shkollari",poezi, dhjetor 1979, Shkup.
 • "GEP-Gazeta e pionierëve" dhe "BAT", vitet e '80-ta, poezi.
 • Prej 24 koorik 1981/1990, si krijues i anatemuar pushoi përshkak të burgosjes nga se rreshtohet në Lëvizjen kombëtare të atyre viteve për Republikën e Kosovës dhe veprimatrisë në nxjerrjen në dritë të Fetushkës ilegale "[Ushtima e Maleve]", Kokaj,qershor'80-janar 1981.
 • Dy poezi te "Bota e re", 1995, Prishtinë.
 • Cikël me poezi, nëntor 1995, "[Pionieri]"- revistë letrare për fëmijë, Prishtinë.
 • Revista "[Fjala jonë]", "Faqja-Poezi", "[Cikël me poezi]", korrik, 1996, Prishtinë.
 • Cikl me poezi:"[Fisi- pikë e pesë]", Revistën letrare e periodike "Jeta e Re",[1995],nr.6.
 • Cikël me poezi, në gazetën ","Euro-Rilindja",Tiranë, 1996
 • Cikël me poezi te Ars-poetika/':

NIJAZI RAMADANI - GJAKU E DHEU I HARTES SIME ... poetika te Publiku

 • Prozë:" Arapi i zi apo gjaku e dheut të hartës sime, përfshi në konkursin "ars-buzuku", numri 1 (35) i revistës letrare shqiptare "Ars, 31 mars 2002
 • Poezi/ tek'Kush i ka shkruar këto vargje ?,Rrjedha *|Revista "Agmia", numri 7 i revistës "[Agmia]" prozë, "Hata e madhe" Gjilan,2007
 • TABLETË/TABLETÄ‚ "Si të bëhen malet me zile që t’i dëgjojmë rënkimet e tyre- f.162...... Revista Haemus - Bukuresht / RUMAN
 • Revista Haemus 3-4 /2006, prozë: "Shkëlqimi i rrasave të gurtë mbi çati dhe varrezat e martirëve me epitaf"
 • "N'Itakën e vet pushon Zejno Halili",Gazeta Shkodra, Shkodër, 2005
 • Proza:"Cupi" (30 qershor,2008),"Lajm", shtojca për kulturë, Prishtinë.

Përmbledhje poezish me poetë të ndryshëm

 • Gazeta Athina, më 18 maj 2007: te rubrika "Letërsi", përzgjodhi dhe botoi Hiqmet Meqaj një cikël me poezi "POEZI NGA KOSOVA"
 • Cikël me poezi "POEZI NGA KOSOVA", AGIM VINCA dhe NIJAZI RAMADANI, Revista Letrare ADMET, botues Andi Meqaj .
 • "Panarama e kijuesve të Kosovës juglindore", H.Këçiku, Prishtinë, 2004.

Cikël me poezish'

 • Poezi:"Fisi-pikë e pesë"," Ata ikën në përjetësi" dhe "19 pranverat e Arbrit", web-faqja: Bashkimi Kombëtar-Përmbledhje poezishë nga Poet të ndryshëm
 • Revista "Agmia", numri 7 i revistës "Agmia",2007, Gjilan

Shkrime për veprat e autorit

 • Ali D. Jasiqi, botoi botoi kritikën letrare"Poezi meditimesh të thella në veprën: "Pesëdhjetë shkrime për poezinë", kritikë letrare dhe te revista "Shkëndija", numer jubilar, mars 1996.
 • Haxhi Vokshi, Pasthënie përmbledhjen me poezi"Dheshkronjë Arbëri" 1995,"Jeta e Re", Prishtinë
 • Hasan Bunjaku-"Syri kritikë mbi veprën poetike "Dheshkronjë Arbëri" 1995,"Bujku/Rilindja", Prishtinë, dhe exraktë nga recensioni "Dheshkronjë Arbëri" 1995,"Jeta e Re", Prishtinë.
 • Vitrina e librit, Bujku(ish Rilindja), Prishtinë 1995, Shpend Halili: Botime të reja, "Dheshkronjë arbri-( përmbledhje me poezi), "Jeta e Re",1995, Prishtinë
 • Bujku: Shpend Halili, botime të reja: Vështrim mbi librin "Kosova dhe vetëvendosja,(trajtesë historike dokumentare dhe politike) SH.B. "Ushtima", Gjilan.
 • Tefik Selimi: Recension: Një qasje në teatër, SH.B. Rrjedha, 2004, Gjilan, "Bota sot", 2005, Prishtinë
 • Minire Berisha:Botime"Libër me vështrime e trajtesa publicistike për artin letrare e pamore", Vështrime për arte, maj, 2004, Epoka e Re.
 • Naile Demiri:"Shumë studies-pak arte", Epoka e re",gusht,2008, Prishtinë, vështrime rreth librit "Vrojtime artistike", vështrime letrare, SH.B. Rrjedha, Gjilan, 2006.
 • Malësore Llapashtica:"Çmimet nuk japin as nuk e marrin kompetencën artistike", intervistë ekskluzive meNijazi Ramadanin, krijues, publicist, pedagog dhe editor i SHB “Rrjedha” në 30 vjetorin e krijimtarisë letrare, bisedë me rastin e 30 vjetëve të krijimtarisë",Pavarësia News, Prishtinë, 2006.
 • Prespektiva, Bujanoc, shtator 2008: "Krijimi vjen si domosdeoshmeri", intervista
 • Tefik Selimi:"Iliria past", Prishtinë, 2006, "Vështrim kritik rreth veprës:"Qasje tjetër për skenën", 2006 , "SH.B. Rrjedha" Gjilan,
 • Imazhe kohe, poezi:1978-2008, SH.B. Rrjedha, Gjilan, 2008 , Xhemë Karadaku, pasthënie.
 • IMAZHE KOHE”, TUFËZ POEZISH QË REFLEKTON KRIJIMTARINË 30-VJETËT e Nijazi RAMADANIT , 17 nëntor 2008,Kosovapress
 • Ilmi Musliu: Një udhëtim poetik 30-vjeçar, E përditshmja Kosova Sot, 27 nëntor 2008.
 • Imazhe kohe, poezi:1978-2008, M.Sabedini,Gazeta "Lajm", 26 nëntor 2008.
 • Tefik Selimi: Imazhi poetik i një vepre poetike, Bota sot, dhjetor, 2008, Prishtinë

^Nuhi Ismajli: Këndvështrim: Imazhe poetike të përjetimeve kolektive e individuale, Nijazi Ramadani: "Imazhe kohe" (poezi 1978-2008), botoi: SH.B. "Rrjedha", 2008, E martë, 17 mars 2009, Zëri, Prishtinë

 • | Biser MEHMETI: Shkrimtari i imazhit dhe i krenarisë komabëtare, bot. "Epoka e Re", 30 dhe 31 janar 2012, Prishtinë.
 • | Tefik Selimi, Bota sot shkurt 2012, recensionRomani i atdhedashurisë kombëtare vështrim për romani "Imazhi i ngrirë" të bot. SHB "Rrjedha", 2012.
 • |Ilmi Musliu {Kosova sot, shkurt 2012, vështrim për romanin "Imazhi i ngrirë", 2012
 • |K.ShabaniEse për romanin "Imazhi i ngrirë (të autorit Nijazi Ramadani,bot.(2lonline.com)Epoka e Re, të enjtën, 3 maj 2012, Prishtinë
 • |Kristaq F.Shabani "Nijazi Ramadani - poet, prozator, studiues Kosove, Epoka e Re, 9 maj 2012, Prishtinë

Personazhe autoriale në të përditshmet dhe revista

 • Personazh:"Mësuesi Mustafë Koka dhe Hasan Alia", tetor, 1993, Bujku- "Rilindja", Prishtinë
 • " Jehona", Bujanoc, 1993, portereti: "Kush ishte mësuesi Mustafë Koka
 • Revista "Paqja", të Prishtinës, tetor, 2008 "Njerëz dhe fate"mësuesi Mustafë Koka.
 • "N'Itakën e vet po pushon përjetësisht Zejna Halili",Gazeta "Shkodra" si dhe "Shkëndija"(2007)," dhe te Revista letrare shqiptare "ars" njofton daljen e numrit të 2 (40), 2004, në Shqipni, Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi.
 • Jeta 63 vjeçare teatrore e Gjilanit.

Shkrime, artikuj, recensione, vështrime për dramën dhe shfaqjet skenike

Përmbledhje shkrimesh të botuara nëpër media e shkruar dhe elektronike shqipe për dramën dhe skenën

 • |Drama për fëmijë: "Të pamoshtur gjer në vdekje", aktrim, roli kryesor (neg.) në shfaqjen skenike konkuruese për shkollat fillore të rajonit dhe në garat tjera.
 • Jeta skenike 63 vjeçare e Gjilanit:Teatri profesional i Gjilanit e rikujton vetveten skenën tradicionale dhe moderne/
 • Recension: "Gjenerali i ushtrisë së vdekur" i dramatizuar dhe në regji të prof. dr. Milto Kutali, Epoka e Re, 2000.
 • Shfaqja skenike e veprës “As parë, as njohur”,i dramatizuar dhe në regji të prof. dr. Milto Kutali, Epoka e Re, 2001.
 • Komedia "Gomari diversant", Jeton Neziraj, Teatri Kombëtar i Gjilanit, Koha ditore, Shtojca, 2006.
 • Teatri i Gjilanit: Drama e N. Islamit "Ligatina" sipas veprës Musa Ramadanit Regjia, Jahi Jahiu, I.Ymeri
 • Teatri i Gjilanit: Shfaqja me çmimin"A. Moisiu" Tiranë, "Darka publike", Teki Dërvishi
 • Dy monodrama e Rexhep Qosjes:"Vdekja e një mbretëreshe",Epoka e Re,Prishtinë
 • Shfaqje dramatike “Sfinga e gjallë”, e autorit Rexhep Qosja( Infopress, 7 korrik 2010, Prishtinë)

[[3]]

 • Teatri kombëtar: "Një interpretim i thjeshtë i fabulës së mrekullueshme të autorit
 • Ese mbi teatrin provincial"Qasje tjetër teatrore, Epoka e Re, Prishtinë, 2001
 • Sistemi i vlerave e thyerjeve të mëdha :(Shfaqja e dramës Kohë e paemër e Ruzhdi Pulahës nga Teatri i Korçës), 2002, Rrjedha.
 • Prometheu”, I.Kadare, Teatri Ferizaj, Rrjedha, Gjilan.
 • Një qasjeje groteske Teki Dërvishi: “ Repriza e lirisë”, 2003, Rrjedha, Gjilan.
 • Skena teatrore e Gjilanit: (Komedia "As parë, as njohur"), Epoka e Re, 2001, Prishtinë
 • Lexim racional i tragjedisë së Shekspiri, Epoka e Re, 2002, Koha ditore, Prishtinë
 • "Realitet i shprehur me mjetet mitike", dramë "Kafeneja ballkanike", Begzad Baliut , 2003, Epoka e Re, Prishtinë
 • Në mes të dramës dhe Mono-dramës -"Kronisti i të vrarëve " M.Zymberaj, Epoka e Re, 2003, Prishtinë
 • "Një thyerje meditative kohe": Mbi shfaqja "Ura e sakrificës" Teatri i Gjilanit, Zëri, Prishtinë, 17 prll. 2003
 • Dramë e ndërgjegjes së vrarë", drama "Vegullia" Zëri, Prishtinë, 2004
 • Teatri i Gjilani dha premierën e komedisë "Kumbara", Zeri, 2005, Prishtinë
 • Skena gjilanasve me vlerat të reja, Zëri, Prishtinë
 • Shfaqja me efekt te madh skenik: Shfaqja premier e komedisë "Revolja", Zëri, 2005, Prishtinë
 • Teatri i Gjilanit :"Tuneli", Erson Zymberi, Zëri, 2005, Prishtinë
 • "Mos e prek", Zëri, 2005, Prishtinë
 • Premiera e Komedisë "Mysafiri i Mallkuar" autorit Ilir Bezhani, Pavarësia News, 2006
 • Drama "Im at donte Adolfin" e Mehmet Kraja në regji të Agim Sopit, 2007, Zëri, Prishtinë
 • Shfaqja "[Ditëlindja]" e Teatrit Gjilanit- Premierë si "Ditëlindje e trefishtë, Rrjedha, 2008
 • Shfaqja premierë e Teatrit Gjilanit të zhanrit komedi " Ah, auzvajzi", Shqipe Kadriu, 2008, Rrjedha
 • Besnik Fabulës së mrekullueshme të autorit(Rexhep Qosja), "Shfaqja Sfinga e gjallë", Teatri profesional Gjilan, korrik, 2010, "Infopress" Prishtinë, 2010.
 • Nijazi Ramadani: Vështrim letrar, skenike dhe arte:
 • Shekspir apo limonatë, ese për shfaqjen Hamleti, Rrjedha, 2004.
 • Shpalosja e riciklimeve historike përmes artit skenik ”[Nata e fundit në Goli Otok]” të autorit Mehmet Kajtazi, Rrjedha Gjilan, 2003
 • Koha të shtrojmë çështjet e artit skenik", ese, Express, 2005, Prishtinë
 • Gazetat shqiptare "Shekulli" të Tiranës: Rreth ramave "Marrëveshja mes teatrove, "Streha e të harruarve" në Gjilan." Teatri kombëtar i Tiranës, 2004.
 • Lexim i “Hamletit” të Shakespeare a lomonatë, Rrjedha, Gjilan, 2004
 • Gazeta "Koha jonë": Mbi dramën" Ligatina" Teatri i Gjilanit,2006.
 • "Koha ditore", botoi në shtojcën për kulturë nga dramat "Rënia e sistemit të vlerave- Të mallkuarit", E.Petroci, Koha ditore, mars 2002
 • Bisedë me Jozif Papagjonin,dramaturg dhe kritik teatror nga Tirana: Teatri duhet ti bëjë vend dramaturgjisë kombëtare, Epoka e re dhe Zëri, Prishtinë, 2003/04.

Profile

Biser Mehmeti, u lind në fshatin SeferPreshevës, shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Ferizaj, kurse fakultetin e letërsisë dhe të gjuhës shqipe në Prishtinë. Gjatë kohës sa ka qenë stundent ka bashkëpunuar me revistat "Zëri i rinisë" dhe "Bota e re" ku ka botuar një numër të madh shkrimesh gazetareske, por edhe krijime të ndryshme letrare. Me shkrime letrare merret që nga shkolla e mesme. Është bashkautor në librin “Katërmbëdhjetë autorë” i botuar në vitin 1985 në Ferizaj, nga Klubi letrar “De Rada” ( të cilin pushteti i atëhershëm e pati djegur!) dhe në antologjinë “Orët e bardha” të krijuesve të klubit letrar “De Rada” të Ferizajt, botuar në vitin 2001. Në gazetën "Bota sot" ka botuar një numër të madh tegimesh. Në vitin 2004 në SHB "Vatra" në Shkup ka botuar romanin "Nata pa mëngjes". Punon në Ferizaj si mësimdhëns i gjuhës shqipe.

Veprat:

 • Beser Mehmeti : Romani "Nata pa mëngjes", bot. SHB "Vatra" në Shkup, 2004
 • Biser Mehmeti : Vepra me tregime është "Katër kalorësit e apokalipsit", “Rrjedha”, 2011, ka të përfshira 22 tregime në 130 faqe.
 • | Në dorëshkrim ka romanin "Fatkeqësia e jetës", bot. Rrjedha, Gjilan, 2012
 • Biser Mehmeti: Është bashkautor në librin “Katërmbëdhjetë autorë” i botuar në vitin 1985 në Ferizaj, nga Klubi letrar “De Rada” ( të cilin pushteti i atëhershëm e pati djegur!) dhe në antologjinë “Orët e bardha” të krijuesve të klubit letrar “De Rada” të Ferizajt, botuar në vitin 2001.

Nijazi RAMADANI- Editor

Nuhi Ismajli lindi në fshatin Terziaj të komunës së Gjilanit, më 5 mars të vitit 1953, është shkrimtar shqiptar.

Biografia

Nuhi Ismajli shkollën fillore e kreu në Zhegër, kurse të mesmen (normalen dhe gjimnazin) në Gjilan. Studioi letërsinë dhe gjuhën shqipe në Prishtinë. Është profesor në gjimnazin e Gjilanit.Shkrimet e Nuhi Ismajlit, të botuara në gazeta e revista të ndryshme, përbëjnë vëllime të tëra. Ky autor, vetëm me botimet nëpër gazetat e revistat e ndryshme, do të kishte edhe disa botime të tjera, të plota të cilat i ka në dorëshkrim. Ismajli është studiues i pasionuar i kulturës shqiptare, historian i letërsisë, kritik letrar, eseist, polemist e gjuhëtar, një krijues i veçantë i gjithanshëm dhe mjaft produktiv. Për herë të parë, me shkrime për çështje të arsimit, paraqitet në vitin 1983, për të vazhduar pastaj me shkrime të tjera, për çështje të ndryshme gjuhësore, letrare etj. Shkrimet e tij të para Nuhi Ismajli i botoi në gazetën “Rilindja”, pastaj në revistat “Fjala” e “Shkëndija”, për të vazhduar më pas me paraqitjet në gazetën “Bujku”, “Koha ditore”, “Zëri”, “Bota sot”, “Epoka e re”, “Kosova sot”, “Iliria post” , në revistën “Identiteti”, të Prishtinës, si dhe në gazetat “Shekulli” e “Koha jonë” të Tiranës.Nuhi Ismajli është pjesëmarrës mjaft aktiv në takimet e ndryshme shkencore të organizuara nga institucionet shkencore të botës shqiptare. Ai ka marrë pjesë në Sesionin shkencor për Çabejn, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, më 1998 dhe, disa herë, edhe në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare në Prishtinë, në kuadër të botimeve shkencore të të cilave institucione i janë botuar punimet.Nuhi Ismajli është i përfaqësuar edhe me 6 njësi bibliografike për veprën e Buzukut, në veprën: Buzuku dhe gjuha e tij, të botuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, më 2005. Është profesor i Gjuhës dhe letërsisë në Gjimnazin" Z. Hajdini", të Gjilanit.Jeton e vepron në Gjilan.

Veprat

Lidhje të jashtme